لیست پایان نامه های ارشد- قسمت 12

سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک
تخلفات اداری
پایان نامه حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین
بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده
کاوش و در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه
پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
پایان نامه ویژگی های شخصیتی کارکنان بر ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران
پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون
اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد براساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابله ای
و کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب
تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن
پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم
تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران
هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور
پایان نامه مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)
عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی
شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
سرمایه اجتماعی بر كارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس
پایان نامه سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول
پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی
پایان نامه شفاف سازی اطلاعات مالی برمسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مزایا و معایب آن
رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
سلامت عمومی و عوامل فشارزا دانشجویان مقیم خوابگاه
پایان نامه كودك آزاری در نظام كیفری ایران
جرم جعل اسناد سجلی و آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان
عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی
حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
رنگ بر حافظه كودكان
کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری
پایان نامه مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر
مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی -مطالعه موردی رشت
عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان
پایان نامه اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی کرامبولتز بر اشتیاق شغلی دبیران
پایان نامه و کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA
عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت،منبع كنترل و هوش هیجانی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان
معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
خرید دین در معاملات بانكی
و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع
مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی
میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری
پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری
پایان نامه تاثیرمشاوره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی وخودپنداره دانش آموزان آموزش و پرورش تهران
اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستانی
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
پایان نامه عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان به منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب بازاریابی
عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان
گذشت زمان بر جرائم تعزیری
پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
آثار حقوقی حکم موت فرضی
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران
استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان
آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی دارد
نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری
پایان نامه میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد
پایان نامه زیست جهان دانشجویان و روند عرفانی شدن در جوامع مدرن
تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری
راهبردهای یادگیری خود تنظیم آموزش الکترونیکی بر پیشرفت درس علوم دانش آموزان پا یه سوم ابتدایی
پایان نامه قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
پایان نامه مخارج دولت برسرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور
ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری
ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
و کاربرد سرمایه فکری در عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار
پایان نامه تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران
ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه
پایان نامه پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد
مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
جایگاه اراضی ملی در انفال
و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران
قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری
جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار و طبقات پایین جامعه

 

به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران
عناصر آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید خدمات از آزمایشگاه های کالیبراسیون در صنعت فولاد

گرایش انسان شناسی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی درباره تحول گفتمان ادبی
مطالبات شركت گاز استان گیلان
فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده
اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)
بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام
پایان نامه مقایسه ویژگی­های شخصیتی و منبع کنترل زناشویی در زوجین عادی و متقاضی طلاق
پایان نامه طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور
پایان نامه سنجش میان مدیریت با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی در شرکت بیمه آسیا
پایان نامه استراتژی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
تا ثیر ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه
عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه درسال1392)
بهینه سازی هزینه های سازمان خدماتی با نگاه موردی به شرکت کشتیرانی
تعیین آثار تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف جرم قتل
تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)
فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392
موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت
آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران
هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت
حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی